Pohjolan ja Viron kämmekät – Nordic and Estonian Orchids

Kämmeköiden ulkoasu vaihtelee paljon ja joidenkin lajien suhteen eroa tuntuu olevan sitä enemmän, mitä kauempana kasvupaikka on Etelä-Ruotsista. Yritin valita tähän otokseen sellaisia kuvia sellaisista yksilöistä, jotka ovat tyypillisiä ja joista olisi apua kasvien tunnistamisessa. Lähes kaikilla punakukkasilla kasveilla on myös valkoisia kukkia, niin kämmeköilläkin – myös suopunakämmekällä. Sitä ei siis pidä sekoittaa vahapunakämmekkään, joka on luunvalkea.

Kämmeköiden määrittämistä vaikeuttaa se, että monet kämmekät risteytyvät helposti. Esimerkiksi maarian-, puna- ja kaitakämmekkäryhmien kämmekät voivat muodostaa eri soilla aivan omanlaisia kantoja. On paljon kämmekkäyksilöitä, joiden määritys ei onnistu ainakaan ilman genetiikkaa. Joskus onkin parempi tyytyä määrittämään kasvustoja.

Seljakämmekkä on tunnettu kaksivärisistä yksilöistä. Vaaleat ja tummat pysyvät toisistaan melko hyvin erillään, mutta värien erilaisia välimuotojakin on runsaasti. Itämeren alueella tummat näyttäisivät olevan hieman yleisempiä pohjoisessa, mutta etelämpänä voi olla pieniä esiintymiä, joissa ei tummaa olekaan. Punakämmekästä on lähes samansävyinen vaalea muoto, mutta se on nimetty omaksi alalajikseen, vahapunakämmekkä. Suo- ja vahapunakämmekän välimuotoja on myös melko runsaasti.

Itämeren saaret ovat keskeisiä alueita kämmeköiden kannalta. Siksi olen nostanut ne tässä listassa maiden tasolle. Esimerkiksi Viro tarkoittaa tässä Viron aluetta ilman Saarenmaata, Suomi aluetta ilman Ahvenanmaata ja vastaavasti Ruotsi ilman Gotlantia ja Öölantia.


Cypripedium calceolus, lehtotikankontti (fi), guckusko (sv), marisko (no), Stor Fruesko (da), kaunis kuldking (et), Lady´s Slipper (en)
Kalkkialueilla ja siksi levinneisyys Suomessa hyvin hajanainen
Suomi Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Tanska Viro Saarenmaa


Cypripedium calceolus var. viridiflorum, ”keltatikankontti” (fi), gul marisko (no)
vain yksittäisiä esiintymiä.
Suomi Norja Saarenmaa


Epipactis palustris, suoneidonvaippa (fi), kärrknipprot (sv), myrflangre (no), Sump-Hullæbe (da), soo-neiuvaip (et), Marsh Helleborine (en)
Harvinainen kalkkialueiden suokasvi. Lisääntyy kasvullisesti ja voi siksi muodostaa yhtenäisiä kasvustoja.
Suomi Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Tanska Viro Saarenmaa


Epipactis helleborine subsp. helleborine, metsäneidonvaippa (fi), skogsknipprot (sv), breiflangre (no), Skov-Hullæbe (da), laialehine neiuvaip (et)
Monimuotoinen, osa ei muodoista määritelty omiksi alalajeiksi.
Suomi Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Tanska Viro Saarenmaa


Epipactis helleborine subsp. helleborine, metsäneidonvaippa (albiino) (fi), skogsknipprot (sv), breiflangre (no), Skov-Hullæbe (da), laialehine neiuvaip (et)
Vain yksi taantuva esiintymä.
Suomi


Epipactis helleborine subsp. neerlandica var. neerlandica, dyynineidonvaippa (fi), Hollandsk Hullæbe (da)
Dyynialueen painantaissa ja nummilla.
Tanska


Epipactis helleborine subsp. neerlandica var. renzii, hiekkaneidonvaippa (fi), Skagen Hullæbe (da)
Dyynialueen painantaissa ja nummilla.
Tanska


Epipactis leptochila, viherneidonvaippa (fi), grön knipprot (sv), Storblomstret Hullæbe (da)
Harvinainen.
Tanska


Epipactis purpurata, purppuraneidonvaippa (fi), mångblommig knipprot (sv), Tætblomstret Hullæbe (da)
Harvinainen.
Tanska


Epipactis phyllanthes, kaljuneidonvaippa (fi), kal knipprot (sv), snauflangre (no), Nikkende Hullæbe (da)
Harvinainen.
Ruotsi Öölanti Gotlanti Tanska


Epipactis atrorubens, tummaneidonvaippa (fi), purpurknipprot (sv), raudflangre (no), Rød Hullæbe (da), tumepunane neiuvaip (et), Dark-red Helleborine (en)
Suomessa muutamilla kalkkialueilla.
Suomi Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Tanska Viro Saarenmaa


Cephalanthera damasonium, suurvalkku (fi), stor skogslilja, storsysla (sv), stor skogsfrue (no), Hvidgul Skovlilje (da)
Yksittäisiä esiintymiä.
Ruotsi Gotlanti Tanska


Cephalanthera longifolia, miekkavalkku (fi), vit skogslilja, vitsysla (sv), kvit skogfrue (no), Sværd-Skovlilje (da), valge tolmpea (et), Narrow-leaved Helleborine (en)
Suomessa vain Ahvenanmaalla.
Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Tanska Viro Saarenmaa


Cephalanthera longifolia x rubra, hybridskogslilja (sv)
Puna- ja miekkavalkku risteytyvät yhteisillä kasvupaikoilla.
Gotlanti


Cephalanthera rubra, punavalkku (fi), röd skogslilja, rödsysla (sv), raud skogfrue (no), Rød Skovlilje (da), punane tolmpea (et), Red Helleborine (en)
Manner-Suomessa vain muutama esiintymä.
Suomi Ruotsi Gotlanti Norja Tanska Viro Saarenmaa


Epipogium aphyllum, metsänemä (fi), skogsfru (sv), huldreblom (no), Knælæbe (da), lehitu pisikäpp (et), Ghost orchid (en)
Lehtivihreätön ja oikullinen, parhaiten löytää lähteikköpurojen varsilta, joissa on tasainen kosteus.
Suomi Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Tanska Viro Saarenmaa


Neottia nidus-avis, pesäjuuri (fi), nästrot (sv), fuglereir (no), Rederod (da), pruunikas pesajuur (et)
Lehtivihreätön ja Suomessa aika harvinainen
Suomi Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Tanska Viro Saarenmaa


Listera ovata, soikkokaksikko (fi), tvåblad (sv), stortviblad (no), Ægbladet Fliglæbe (da), suur käopõll (et), Common Twayblade (en)
Joillain alueilla yleisin kämmekkä.
Suomi Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Tanska Islanti Viro Saarenmaa


Listera cordata, herttakaksikko (fi), spindelblomster (sv), småtviblad (no), Hjertebladet Fliglæbe (da), väike käopõll (et), Lesser Twayblade (en)
Laajalle levinnyt, mutta silti melko harvalukuinen.
Suomi Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Tanska Islanti Viro Saarenmaa


Spiranthes spiralis, syyskierrevilkka (fi), skruvax (sv), Skrueaks (da)
Vain kaksi esiintymää, joista ainakin toinen on siirtoistutettu.
Öölanti Tanska Islanti Viro Saarenmaa


Goodyera repens, yövilkka (fi), knärot (sv), knerot (no), Knærod (da), roomav öövilge (et), Creeping Lady’s-tresses (en)
Yleisin kämmekkämme. Sammaleisten metsien laji.
Suomi Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Tanska Viro Saarenmaa


Herminium monorchis, mesikämmekkä (fi), honungsblomster (sv), honningblom (no), Pukkellæbe (da), harilik muguljuur (et), Musk Orchid (en)
Hävitetty Suomesta.
Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Tanska Viro Saarenmaa


Platanthera bifolia subsp. bifolia, etelänvalkolehdokki (fi), ängsnattviol (sv), vanleg nattfiol (no), Bakke-Gøgelilje (da), kahelehine käokeel (et), Lesser Butterfly-orchid (en)
Yleinen, mutta alalajien esiintyminen ja ehkä olemassaolokin huonosti tunnettu.
Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Tanska Viro Saarenmaa


Platanthera bifolia subsp. latiflora, pohjanvalkolehdokki (fi), skogsnattviol (sv), Langsporet Gøgelilje (da)
Yleinen, mutta alalajien esiintyminen ja ehkä olemassaolokin huonosti tunnettu.
Suomi Ahvenanmaa Öölanti Norja


Platanthera chlorantha, keltalehdokki (fi), grönvit nattviol (sv), grov nattfiol (no), Skov-Gøgelilje (da), rohekas käokeel (et), Greater Butterfly-orchid (en)
Eteläinen. Tanakampi ja paljon harvinaisempi kuin valkolehdokki.
Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Tanska Viro Saarenmaa


Platanthera hyperborea, lumilehdokki (fi), grönlandsyxne (sv)
Vain Islannissa.
Islanti


Platanthera obtusata subsp. oligantha, pikkulehdokki (fi), lappfela, lappyxne (sv), sibirnattfiol (no)
Hyvin harvinainen kalkkituntureiden laji.
Suomi Ruotsi Norja


Chamorchis alpina, tunturiorho (fi), dvärgyxne (sv), fjellkurle (no)
Kakkituntureilla.
Suomi Ruotsi Norja


Gymnadenia conopsea var. conopsea, ahokirkiruoho (fi), vanlig brudsporre (sv), brudgran (no), Langakset Trådspore (da), harilik käoraamat (et), Fragrant Orchid  (en)
Eteläinen.
Suomi Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Tanska Viro Saarenmaa


Gymnadenia conopsea var. lapponica, lettokirkiruoho (fi)
Pohjoinen.
Suomi Ahvenanmaa Ruotsi Norja


Gymnadenia conopsea var. densiflora, kalkkikirkiruoho (fi), praktsporre (sv), Tætblomstret Trådspore (da)
Eteläisillä kalkkialueilla.
Ruotsi Öölanti Gotlanti


Gymnadenia odoratissima, tuoksukirkiruoho (fi), luktsporre (sv), doftyxne (no), lõhnav käoraamat (et), Scented Gymnadenia (en)
Ruotsissa vain kahdella alueella, joista ainakin toinen on taantunut.
Ruotsi Gotlanti Viro Saarenmaa


Gymnadenia nigra, ruskokirkiruoho (fi), brunkulla (sv), svartkurle (no)
Harvinainen Keski-Ruotsin ja -Norjan ylängöillä.
Ruotsi Norja


Gymnadenia runei, maariankirkiruoho (fi), brudkulla (sv)
Hyvin harvinainen Keski-Ruotsin ylängöillä. Endeeminen risteymäperäinen laji.
Ruotsi


Pseudorchis albida, ahovalkokämmekkä (fi), vityxne, klubbsporre (sv), kvitkurle (no), Hvid Sækspore (da)
Harvinanen kalkkiseutujen kasvi.
Ruotsi Norja Tanska


Pseudorchis straminea, tunturivalkokämmekkä (fi), fjällvityxne, fjällklubbsporre (sv), fjällkvitkurle (no)
Harvinanen kalkkiylänköjen kasvi.
Suomi Ruotsi Norja Islanti


Dactylorhiza viridis, pussikämmekkä (fi), grönkulla (sv), grönyxne (no), rohekas õõskeel (et)
Laajalle levinnyt, muttei silti kovin yleinen.
Suomi Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Islanti Viro


Dactylorhiza viridis ssp. islandicum, ”islanninpussikämmekkä” (fi)
Läntinen, mereinen
Norja Islanti


Dactylorhiza sambucina, seljakämmekkä (fi), Adam och Eva (sv), systermarihand (no), Hylde-Gøgeurt (da), leeder-sõrmkäpp (et), Elder-flowered Orchid (en)
Eteläinen ja esiintymispaikoillaan joskus hyvinkin yleinen. Virosta hävinnyt.
Suomi Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Tanska


Dactylorhiza incarnata var. incarnata, suopunakämmekkä (fi), ängsnycklar (sv), engmarihand (no), Kødfarvet Gøgeurt (da), kahkjaspunane sõrmkäpp (et), Early Marsh Orchid (en)
Risteytyy helposti muiden liuskakämmeköiden kanssa.
Suomi Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Tanska Viro Saarenmaa


Dactylorhiza incarnata var. cruenta, veripunakämmekkä (fi), blodnycklar (sv), blodmarihand (no), Blodplettet Gøgeurt (da), täpiline sõrmkäpp (et)
Melko harvinainen.
Suomi Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Viro Saarenmaa


Dactylorhiza incarnata var. ochroleuca, vahapunakämmekkä (fi), vaxnycklar (sv), Strågul Gøgeurt (da), kollakas sõrmkäpp (et)
Eteläinen luunvalkea (ei valkoinen) alalaji.
Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Tanska Viro Saarenmaa


Dactylorhiza incarnata var. lobelii, dyynipunakämmekkä (fi), Klit-Gøgeurt (da)
Merenrannoilla.
Norja Tanska


Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella
Norjassa ilmeisesti vain yksi esiintymä.
Norja


Dactylorhiza majalis subsp. majalis, isotoukokämmekkä (fi), majnycklar (sv), kongsmarihand (no), Maj-Gøgeurt (da), Broad-leaved Marsh Orchid, Western Marsh Orchid, Fan Orchid, Common Marsh Orchid (en)
Eteläinen.
Ruotsi Tanska


Dactylorhiza majalis subsp. baltica, baltiantoukokämmekkä (fi), baltnycklar (sv), Baltisk Gøgeurt (da), balti sõrmkäpp (et)
Suomesta kertaalleen varastamalla hävitetty, mutta uudelleen läydetty.
Suomi Viro Saarenmaa


Dactylorhiza majalis subsp. baltica var. kuzkenembe, kuusniemenbaltiantoukokämmekkä (fi)
Saarenmaalla tavattava muoto.
Saarenmaa


Dactylorhiza majalis subsp. calcifugiens, Thy-Gøgeurt (da)
Tanskalainen valkoinen alalaji.
Tanska


Dactylorhiza purpurella subsp. purpurella, viherhurmekämmekkä (fi), strandnycklar (sv), strandmarihand (no), Purpur-Gøgeurt (da), Northern Marsh Orchid (en)
Harvinainen.
Norja Tanska


Dactylorhiza purpurella subsp. majalisformis, täplähurmekämmekkä (fi), fläckiga strandnycklar (sv)
Harvinainen.
Tanska


Dactylorhiza lapponica, lapinkämmekkä (fi), lappnycklar, fjällnycklar (sv), lappmarihand, fjällmarihand (no)
Suomessa harvinainen ja huonosti tunnettu.
Suomi Ruotsi Norja


Dactylorhiza traunsteineri, kaitakämmekkä (fi), sumpnycklar (sv), smalmarihand (no), Narrow-leaved Marsh Orchid (en)
Hyvin monimuotoinen ja risteytyy helposti muiden liuskakämmeköiden kanssa.
Suomi Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja


Dactylorhiza traunsteineri var. curvifolia, sirppikaitakämmekkä, sirppikämmekkä (fi)
Harvinainen, itäinen(?) ja huonosti tunnettu.
Suomi


Dactylorhiza russowii, Russowi sõrmkäpp (et), Narrow-leaved Marsh-orchid (en)
Kuuluu kaitakämmekkäryhmään, ehkä jopa samaan lajiin. Ei tunneta Pohjoismaista.
Viro Saarenmaa


Dactylorhiza ruthei, Ruthe sõrmkäpp (et), 0 (en)
Kuuluu kaitakämmekkäryhmään, ehkä jopa samaan lajiin. Ei tunneta Pohjoismaista.
Viro


Dactylorhiza praetermissa, englanninkämmekkä (fi), englandsnycklar, pricknycklar (sv), stormarihand (no), Priklæbet Gøgeurt (da), lääne-sõrmkäpp (et), Southern marsh-orchid (en)
Hyvin harvinainen.
Norja Tanska


Dactylorhiza praetermissa var. junialis
Hyvin harvinainen.
Tanska


Dactylorhiza osiliensis, saarenmaankämmekkä (fi), saaremaa sõrmkäpp (et)
Hyvin harvinainen.
Gotlanti Saarenmaa


Dactylorhiza sphagnicola, luhtakämmekkä (fi), mossnycklar (sv), Mos-Gøgeurt (da)
Aiemmin kaitakämmeköihin usein luettu muoto, jonka levinneisyys siksi tunnetaan huonosti.
Suomi Ruotsi Öölanti Norja Tanska


Dactylorhiza maculata subsp. maculata, korpimaariankämmekkä (fi), jungfru Marie nycklar (sv), flekkmarihand (no), Plettet Gøgeurt (da), kuradi-sõrmkäpp (et), Heath Spotted Orchid (en)
Yleisimpiä kämmeköitämme. Ulkonäkö vaihtelee kasvupaikan mukaan ja risteytyy helposti muiden liuskakämmeköiden kanssa.
Suomi Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Tanska Islanti Viro Saarenmaa


Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii, kalkkimaariankämmekkä (fi), skogsnycklar (sv), skogsmarihand (no), Skov-Gøgeurt (da), vööthuul-sõrmkäpp (et), Common Spotted Orchid (en)
Kalkkialueilla, joissa osassa yleiempi kuin toinen alalaji.
Suomi Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Tanska Viro Saarenmaa


Orchis militaris, soikkokämmekkä (fi), johannesnycklar (sv), johannesnöklar (no), Ridder-Gøgeurt (da), hall käpp (et), Military Orchid (en)
Paikoin hyvin yleinen. Kaukolevinnän vuoksi myös erillisiä esiintymiä Suomessakin.
Suomi Ruotsi Öölanti Gotlanti Tanska Viro Saarenmaa


Orchis purpurea, hilkkakämmekkä (fi), stornycklar (sv), Stor Gøgeurt (da), Lady orchid (en)
Harvinanen ja hyvin näyttävä kasvi.
Tanska


Orchis spitzelii, alppikämmekkä (fi), alpnyclar (sv), alpenöklar (no)
Hyvin harvinainen.
Gotlanti


Orchis mascula, miehenkämmekkä (fi), Sankt Pers nycklar (sv), vårmarihand (no), Tyndakset Gøgeurt (da), jumalakäpp (et), Early-purple Orchid (en)
Eteläinen ja paikoin hyvin yleinen.
Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Tanska Viro Saarenmaa


Neotinea ustulata, palokämmekkä (fi), krutbrännare (sv), krutbrennar (no), Bakke-Gøgeurt (da), tõmmu käpp (et)
Melko harvinainen.
Ruotsi Öölanti Gotlanti Tanska Viro Saarenmaa


Anacamptis morio, ruusukekalkkikämmekkä (fi), göknycklar (sv), narrmarihand (no), Salep-Gøgeurt (da), arukäpp (et), Green-winged Orchid (en)
Harvinainen.
Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Tanska Saarenmaa


Anacamptis palustris, lettokalkkikämmekkä (fi), kärrnycklar (sv), myrmarihand (no)
Hyvin harvinainen.
Gotlanti


Anacamptis pyramidalis, kartiokalkkikämmekkä (fi), salepsrot (sv), klotyxne (no), Horndrager (da), püramiid-koerakäpp (et), Pyramidal Orchid (en)
Eteläisillä, kuivilla kalkkialueilla.
Öölanti Gotlanti Tanska Viro Saarenmaa


Ophrys insectifera, kimalaisorho (fi), flugblomster (sv), flugeblom (no), Flueblomst (da), kärbesõis (et), Fly Orchid (en)
Melko harvinainen. Kukka muistuttaa pistiäistä.
Suomi Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Tanska Viro Saarenmaa


Ophrys apifera, mehiläisorho (fi), Biblomst (da), Bee Orchid (en)
Vain kaksi paikkaa Tanskassa. Kukka muistuttaa pistiäistä.
Tanska


Corallorhiza trifida, harajuuri (fi), korallrot (sv), korallrot (no), Koralrod (da), kõdu-koralljuur (et), Coralroot Orchid (en)
Laajalle levinnyt, muttei silti kovin yleinen.
Suomi Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Tanska Islanti Viro Saarenmaa


Calypso bulbosa, neidonkenkä (fi), norna (sv), norne (no)
Pohjoinen. Kevään ensimmäisiä kukkijoita.
Suomi Ruotsi


Liparis loeselii, kiiltovalkku (fi), gulyxne, myggnycklar (sv), feittblad (no), Mygblomst (da), soohiilakas (et), Fen Orchid (en)
Harvinainen kalkkialueiden suokasvi.
Suomi Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Tanska Viro Saarenmaa


Microstylis monophyllos, sääskenvalkku (fi), knottblomster (sv), knottblom (no), ainulehine soovalk (et)
Harvinainen kalkkialueiden kasvi.
Suomi Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Viro Saarenmaa


Hammarbya paludosa, suovalkku (fi), myggblomster (sv), myggblom (no), Hjertelæbe (da), sookäpp (et), Bog Orchid (en)
Melko harvinainen suokasvi.
Suomi Ahvenanmaa Ruotsi Öölanti Gotlanti Norja Tanska Viro

3 vastausta artikkeliin: Pohjolan ja Viron kämmekät – Nordic and Estonian Orchids

  1. Markku Talvitie sanoo:

    Kämmekät, Suomen ja Viron

  2. Paluuviite: Pohjolan kämmeköistä Tampereen kasvitieteellisessä yhdistyksessä 7.4. | Mielikuva

  3. Paluuviite: Pohjolan kämmeköistä Jyväskylän seudun luonnonsuojelu yhdistyksessä 28.4. | Mielikuva

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s